584 Views

Unapređenje podučavanja engleskog u Austriji

Je li moguće naći dobru ravnotežu između posla i doma? Monika Laschkolnig tvrdi da jest. Smatra da njezina karijera nacionalne franšizerke za Helen Doron nudi idealnu ravnotežu zaposlenim majkama. „Kao Helen Doron učitelj, vi … možete odabrati na koje dane i u koje sate radite.
Taj posao na svim razinama vode žene i one uglavnom odlučuju povesti djecu sa sobom.

585 Views

Unapređenje podučavanja engleskog u Austriji

Je li moguće naći dobru ravnotežu između posla i doma? Monika Laschkolnig tvrdi da jest. Smatra da njezina karijera nacionalne franšizerke za Helen Doron nudi idealnu ravnotežu zaposlenim majkama. „Kao Helen Doron učitelj, vi … možete odabrati na koje dane i u koje sate radite.
Taj posao na svim razinama vode žene i one uglavnom odlučuju povesti djecu sa sobom.